Kategoria: Systemy oddymiania

oddymianie klatek schodowych

Kiedy wymagane jest oddymianie klatek schodowych?

Bezpieczeństwo to kwestia podstawowa, zwłaszcza w przypadku budynków mieszkalnych, w których na co dzień przebywa duża liczba osób. Prawo polskie w określonych przypadkach nakłada na firmy odpowiedzialne za proces powstawania budowli obowiązek stosowania specjalnych rozwiązań w tym zakresie. Chodzi tu w szczególności o urządzenia zapobiegające pojawianiu się dymu czy instalacje służące oddymianiu klatek schodowych. Głównym […]
Czytaj