Czym charakteryzuje się oddymianie grawitacyjne?

Systemy przeciwpożarowe muszą być bezwzględnie wdrażane w każdych budynkach, aby wydłużyć czas ewakuacyjny, oddymić pomieszczenie i zminimalizować straty. Oddymianie grawitacyjne jest jednym z systemów, dzięki któremu możliwe jest odprowadzanie nagromadzonego i ciepła oraz dymu podczas powstałego pożaru. Czym jest oddymianie grawitacyjne, jak działa i dlaczego jest skuteczne?

Oddymianie grawitacyjne – co to takiego?

Oddymianie grawitacyjne, w trakcie trwania pożaru, ma za zadanie usunąć dym z pomieszczeń, obniżyć temperaturę, zwiększyć widoczność i przez to wydłużyć czas potrzebny na ewakuację, ale też ułatwia pracę osób, które gaszą pożar. Sprawny system oddymiania grawitacyjnego załączy się, gdy pojawi się zagrożenie, dzięki czemu przyczynia się nie tylko do ochrony życia ludzkiego, ale też mienia.

Po załączeniu się klapy oddymiającej i jej otwarciu – dym i ciepłe powietrze unosi się w górę do systemu oddymiania grawitacyjnego (tworzy się tak zwana kolumna konwekcyjna), dzięki czemu zminimalizowane jest ryzyko rozprzestrzeniania się pożaru i dymu na inne segmenty. Takie działania chronią nie tylko mienie, ale też konstrukcję budynku.

Jak działa oddymianie grawitacyjne?

Oddymianie grawitacyjne uruchamia się automatycznie poprzez czujki dymowe, aczkolwiek w razie potrzeby klapy można uruchomić manualnie przyciskiem oddymiania. Prawidłowo zamontowany i skonfigurowany system oddymiania grawitacyjnego każdorazowo uruchomi się w odpowiednim momencie.

W trakcie trwania pożaru automatycznie (dzięki czujnikom dymowym) otwierają się klapy, przez które wydostaje się dym, trujące powietrze i ciepło. Dzięki temu drogi ewakuacyjne są pozbawione dymu, co zdecydowanie ułatwia ucieczkę z budynku. System oddymiania grawitacyjnego skonstruowany jest w taki sposób, aby dochodziło do samoczynnego unoszenia się dymu z budynku ku górze. Następuje wtedy tzw. wypór termiczny.

Oddymianie grawitacyjne sprawdza się najlepiej w budynkach od 10 do 12 m wysokości. Wtedy też system reaguje najlepiej, szybko uwalniając z kłębów dymu drogę ewakuacyjną.

Co wchodzi w skład systemu oddymiania grawitacyjnego?

System oddymiania grawitacyjnego składa się z kilka elementów, które poprawnie wdrożone i skonfigurowane zapewniają o bezpieczeństwie i szybkim działaniu w razie zagrożenia. W skład systemu wchodzą:

 • klapy oddymiające,
 • otwory napowietrzające,
 • kurtyny dymowe,
 • przycisk oddymiania,
 • czujniki dymu,
 • system napędów.

Zalety systemów oddymiania grawitacyjnego

W wielkopowierzchniowych budynkach, halach produkcyjnych i magazynowych oraz fabrykach system oddymiania grawitacyjnego jest niezbędnym elementem wyposażenia przeciwpożarowego. Kluczową zaletą jest oczywiście ochrona ludzkiego życia i umożliwienie drogi ewakuacyjnej z płonącego budynku. Oddymianie grawitacyjne posiada także jeszcze kilka innych zalet:

 • chroni mienie i konstrukcje budynku,
 • załącza się automatycznie dzięki czujnikom dymu,
 • system oddymiania sterowany jest automatycznie (bez potrzeby ingerencji człowieka),
 • posiada nowoczesna i nieinwazyjną dla budynku konstrukcję,
 • umożliwia wentylowanie pomieszczenia, dzięki temu sprawdza się nie tylko w razie pożaru.

Przeglądy i konserwacja

Oddymianie grawitacyjne jest systemem, który wymaga ścisłych kontroli i przeglądów. Jest to obowiązek podyktowany prawnie przez Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w zakresie przeprowadzania przeglądów systemów oddymiania. Taki przegląd powinien mieć miejsce przynajmniej raz w roku. W systemie oddymiania grawitacyjnego dokładnie sprawdza się kilka elementów, które oceniają jego ogólny stan.

 • Sprawdza stan techniczny wszystkich elementów oddymiających (czy nie pojawiła się na nich rdza lub inne uszkodzenia mechaniczne), przede wszystkim przeprowadza się testy na poprawną reakcję urządzeń, ich sprawność i szybkość reagowania.
 • Uruchamia się manualne oraz automatyczne systemy oddymiania grawitacyjnego.
 • Sprawdza się akumulatory w centralach sterujących, które ulegają najczęściej zużyciu, a także – w instalacjach pneumatycznych – ocenia się stan naboi termowyzwalaczy klapy dymowej oraz ampułek, które się w nich znajdują.
 • Sprawdza się pracę siłownika, ale też zawiasów i uszczelek.
 • Na koniec osoby do tego uprawnione sporządzają właściwy protokół z przeprowadzonej inspekcji.

System oddymiania grawitacyjnego – dlaczego warto?

Oddymianie grawitacyjne jest jedna z najprostszych, a przy tym skutecznych sposobów na ochronę przeciwpożarową osób, budynku i mienia. System ten wykorzystuje tak zwane zjawisko konwekcji, czyli wypychanie gazów, dymu i ciepła ku górze w celu rozproszenia tego niebezpieczeństwa w dolnych partiach, co umożliwia swobodną ewakuację. Oddymianie grawitacyjne jest więc pionowym oddymianiem dróg ewakuacyjnych.

W budynkach wielkopowierzchniowych, w halach przemysłowych oraz magazynowych, a także na klatkach schodowych sprawnie działający system oddymiania jest niezbędny. To jeden z ważnych aspektów ochrony ludzi i mienia, który sprawdzi się podczas powstałego zagrożenia pożarowego.

Infolinia 24/7 - 518 854 113