Jak często należy dokonywać przeglądu systemu oddymiania?

Regularna kontrola systemów oddymiania daje pewność, że w razie zagrożenia pożarem czy innego niebezpieczeństwa związanego z wydzielaniem się szkodliwych substancji i gazów, instalacja zadziała bez problemów. Jakie przepisy regulują wymóg przeprowadzania kontroli takich systemów i co jaki czas należy dokonywać przeglądu poszczególnych elementów instalacji przeciwpożarowej?

Skontaktuj się! Skontaktuj się!

Systemy oddymiania – istota funkcjonowania

O tym, jak ważne są prawidłowo funkcjonujące systemy oddymiania, zarówno w budynkach mieszkalnych, jak i przemysłowych, chyba nie trzeba nikogo przekonywać. Niestety wiele osób zapomina o regularnych przeglądach instalacji przeciwpożarowej. Niedopatrzenie w tej kwestii może pociągnąć za sobą wiele negatywnych konsekwencji.

W trakcie pożaru systemy oddymiania usuwają dym i trujące gazy, ułatwiając przy tym proces ewakuacji i przeprowadzenia akcji ratunkowej. Dlatego właśnie tak ważne jest, by w nieoczekiwanej sytuacji systemy przeciwpożarowe były sprawne i działały z największą wydajnością.

Wspomniane wyżej systemy oddymiające, oprócz bezpieczeństwa w razie ewentualnego pożaru, bardzo często dbają również o utrzymanie prawidłowego mikroklimatu w danym pomieszczeniu. Jak każdy system, również i ten wymaga właściwej oraz konsekwentnej konserwacji.

Przegląd systemu oddymiania

Podstawą prawną w zakresie przeprowadzania przeglądów systemów oddymiania jest Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku. W przepisach określone są sposoby oraz warunki ochrony przeciwpożarowej w budynkach i obiektach budowlanych.

Już w pierwszym rozdziale Rozporządzenia widnieje informacja, że urządzenia przeciwpożarowe w danym obiekcie mogą być dopuszczone do użytku po przeprowadzeniu odpowiednich dla danego sprzętu prób i badań, które potwierdzają prawidłowość działania urządzenia. Z Rozporządzenia można dowiedzieć się również, że przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne powinny być przeprowadzane w okresach ustalonych przez producenta, nie rzadziej jednak niż raz w roku.

Odpowiedzialni za poddawanie systemów przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym są właściciele, zarządcy lub użytkownicy obiektów. Do elementów systemów oddymiających można zaliczyć przeróżne urządzenia i akcesoria, poczynając od ręcznych przycisków oddymiania i elementów detekcyjnych, przez sygnalizatory optyczno-akustyczne i siłowniki, po całą centralę systemu oddymiania. Każdy element jest ważny i istotne jest to, by efektywnie i rzetelnie przeprowadzać jego przegląd oraz odpowiednią konserwację.

Klapy dymowe

Przeglądy klap dymowych

Na system grawitacyjnego oddymiania w budynku składa się wiele elementów – jednym z nich jest klapa dymowa, która jest niezwykle popularnym urządzeniem wykorzystywanym w ochronie przeciwpożarowej obiektów mieszkalnych, firmowych, przemysłowych czy publicznych. To rodzaj systemu dachowego, którego głównym celem jest wentylacja pomieszczeń w sytuacji zagrożenia spowodowanego pożarem lub inną awarią, która prowadzi do ulatniania się szkodliwych dla zdrowia gazów i substancji.

Przeglądy klap dymowych oraz okien oddymiających są równie ważne – podczas tego procesu warto sprawdzić automatyczne i ręczne działanie klap, solidność danej konstrukcji i odprowadzanie dymu oraz szkodliwych substancji na zewnątrz. Kontrola powinna obejmować również ocenę stanu zawiasów, szczelności urządzeń, blokad, przeglądu stelaży itd. W razie potrzeby należy przeprowadzić prace serwisowe i konserwacyjne, obejmujące usunięcie ewentualnych drobnych usterek, które mogą mieć wpływ na pracę całego systemu. Wynik kontroli powinien być z kolei odnotowany w protokole.

Kto może dokonać przeglądu systemu oddymiania?

Kontrolę systemów oddymiania może przeprowadzić wyłącznie osoby posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. Obowiązek wykonania kontroli i konserwacji systemu przeciwpożarowego zarządca lub właściciel budynku może przekazać firmie zewnętrznej. Musi ona posiadać jednak niezbędne uprawnienia. Firma powinna również prowadzić dokumentację techniczną zainstalowanych urządzeń oraz nadzorować terminy wszelkich kontroli – po to, by utrzymać je w prawidłowym stanie technicznym.

Wszelkie prace serwisowe i naprawcze warto zlecić fachowcom. Brak umiejętności oraz doświadczenia w samodzielnym naprawianiu instalacji przeciwpożarowych może niestety doprowadzić do tragedii.

Wentylacja oddymiająca stosowana jest zarówno w domach, jak i budynkach przemysłowych, handlowych, garażach, a także na klatkach schodowych oraz drogach ewakuacyjnych. Warto zdać sobie sprawę z tego, że nawet najbardziej zaawansowany system oddymiania wymaga odpowiedniej kontroli. Od ich funkcjonowania zależy ążycie ludzkie oraz mienie. Już na etapie poszukiwań elementów instalacji przeciwpożarowej warto zaufać ekspertom, którzy doradzą najlepsze systemy bezpieczeństwa ppoż.

Doświadczeni specjaliści z PBM AS projektują rozwiązania z zakresu oddymiania, a także zajmują się produkcją i montażem tych elementów. Oferowane przez nas produkty mają wymagane atesty i certyfikaty oraz spełniają normy budowlane. Nasze usługi są kompleksowe, a każdą czynność wykonujemy z najwyższą dbałością o bezpieczeństwo i zadowolenie Klientów. Zainteresowanych współpracą zapraszamy do kontaktu!

Skontaktuj się! Skontaktuj się!

Infolinia 24/7 - 518 854 113