Jak uszczelnić świetliki dachowe?

Świetliki dachowe to konstrukcje spełniające wiele funkcji, z których główną jest doświetlanie pomieszczeń różnego rodzaju – hal przemysłowych i handlowych, biur, czy też budynków mieszkalnych. Oprócz tego w grę wchodzi zapewnienie optymalnej wentylacji (przy zastosowaniu uchylnych klap) lub nawet zabezpieczenie przeciwpożarowe – w sytuacji, gdy zainstalowane są siłowniki podłączone do systemu oddymiającego. Kluczem do prawidłowego działania jest jednak odpowiednie zabezpieczenie całości. Czym uszczelnić dach wokół połączenia ze świetlikiem oraz samą konstrukcję i dlaczego to takie ważne?

Skontaktuj się! Skontaktuj się!

Szczelna izolacja w świetlikach dachowych

Świetliki w dachu, aby w stu procentach spełniały swoją funkcję, muszą być szczelne i precyzyjnie zabezpieczone. Doświetlanie nie może się bowiem odbywać kosztem słabej termo- oraz hydroizolacji. Dlaczego uszczelnienie okazuje się tak istotne?

  • Szczelne świetliki zabezpieczają przed dostawaniem się do budynku wilgoci lub wody, a co równie ważne, umożliwiają zatrzymywanie ciepła wewnątrz pomieszczenia (co przekłada się na optymalizację kosztów ogrzewania).
  • Dobrze zabezpieczone świetliki dachowe nie podlegają postępującemu procesowi niszczenia. Jeżeli woda dostaje się do środka, może prowadzić do dalszych uszkodzeń, co w efekcie rodzi konieczność całkowitej wymiany konstrukcji.
  • Uszczelnienie w odpowiedni sposób istniejących systemów może znacznie przedłużyć ich żywotność, co wpływa na mniejsze koszty eksploatacji.

Uszczelnianie świetlików podczas ich budowy

Uszczelnianie świetlików dachowych zaczyna się podczas ich wznoszenia, ponieważ nowopowstała konstrukcja musi posiadać jak najlepsze właściwości izolujące. Chodzi tu zarówno o ochronę przed utratą ciepła, jak i wilgocią. W odniesieniu do pierwszej kwestii, w zależności od rodzaju danego świetlika, można korzystać z odmiennych materiałów. W razie stosowania podstawy z blachy stalowej lub aluminiowej uszczelnienie czy zabezpieczenie termiczne występuje w postaci wełny mineralnej. Możliwe jest jednak również wykorzystanie w charakterze podstawy laminatu poliestrowego w połączeniu z włóknem szklanym. Wówczas całość zabezpieczona jest pianką poliuretanową.

Wykorzystanie powyższych materiałów nie zabezpiecza jednak kompleksowo konstrukcji przed dostawaniem się wilgoci do wewnątrz. Dokonuje się tego w dwóch krokach. Po pierwsze górny segment, czyli pokrywa świetlików dachowych musi być zabezpieczona dookoła uszczelkami. Oczywiście ich rodzaj i rozmieszczenie zależy od rodzaju świetlika – inaczej wygląda to w przypadku nieotwieranych modeli płaskich lub kopułkowych, a inaczej w przypadku wersji z segmentami uchylnymi, wyłazów dachowych, czy większych pasm świetlnych. W tym ostatnim przypadku górna powierzchnia składa się z kilku płyt poliwęglanowych, połączonych profilami (najczęściej z aluminium), które muszą również być wyposażone w uszczelki, aby dokładnie zablokować ewentualne szczeliny

Ostatnią kwestią jest dokładne przytwierdzenie świetlików do powierzchni dachu oraz dokonanie uszczelnienia podstawy przy pomocy specjalnego “kołnierza” wykonanego zazwyczaj z papy bitumicznej. Zabezpiecza on dodatkowo warstwę wełny mineralnej czy innego materiału uszczelniającego i tworzy spójne połączenie z dachem, bez żadnych dziur czy szczelin.

Uszczelnianie starszych i zniszczonych świetlików

Powyżej przedstawione techniki stosowane są podczas budowy świetlików, jednak znajomość wykorzystywanych rozwiązań może być przydatna również podczas remontu obecnych konstrukcji. Często bowiem podstawę naprawia się w podobny sposób, jak przedstawiony powyżej, stare materiały zastępując nowymi. Co jeszcze można zrobić, jeżeli dostrzegamy nieszczelność, a wymiana nie wchodzi w grę?

Zepsuty szkielet

Jeżeli mamy do czynienia z pasmem świetlnym, problemem często okazuje się nieszczelny szkielet, a precyzyjniej – połączenia pomiędzy profilami a płytami przepuszczającymi światło. W nowszych konstrukcjach są one wykonane z poliwęglanu lub akrylu, natomiast w starszych, stożkowych modelach, często pojawia się szkło zbrojone. Zabezpieczenie tych połączeń wykonuje się z wykorzystaniem specjalnej włókniny, a czasem również specjalnego materiału hydroizolacyjnego – dyspersji asfaltowo-gumowej. Całość można zabezpieczyć farbą, która wpływa także na poprawę właściwości wizualnych.

Nieszczelna podstawa

Kiedy za brak szczelności odpowiadają wady podstawy świetlika, czy też jej połączenia z powierzchnią dachu, można zastosować kilka rozwiązań. Pierwszym z nich jest wymiana uszczelnienia i położenie na nowo kołnierza z papy. Jeżeli uszkodzenia nie są tak rozległe, a świetlików jest więcej, można do sprawy podejść inaczej. Sprawdzonym sposobem jest rozłożenie siatki wzmacniającej na powierzchni dachu oraz podstawy świetlika, a następnie zabezpieczenie jej kilkoma warstwami powłoki uszczelniającej w postaci masy do rozprowadzenia przy pomocy pędzla lub wałka. Po wyschnięciu i uzyskaniu pełnej sprawności powłoka na całym obszarze zapobiega przenikaniu wilgoci.

Kiedy opłaca się naprawa?

Wszystkie powyższe sposoby (i nie tylko) są stosowane w różnego rodzaju sytuacjach, a wybór konkretnego zależy od możliwości specjalisty zajmującego się naprawą oraz poziomu uszkodzenia świetlików dachowych. Zdarza się, że zakres zniszczeń powoduje konieczność wymiany pojedynczych elementów konstrukcji. Naprawa świetlików dachowych może obejmować modernizację górnego panelu, podstawy lub innych części.

Skontaktuj się! Skontaktuj się!

Infolinia 24/7 - 518 854 113